اسكوربرد ورزشي

با پيشرفت مسابقات ورزشي و روند رو به تحول نمايش جزئيات دقيق يك مسابقه در سطح حرفه اي، نياز مبرم به تصوير كشيدن جزئيات مسابقه را ايجاب مي كند. در اين راستا گروه صنعتي ssco با بهره گيري از تكنولوژي روز نسل جديدي از اسكوربردهاي ورزشي با كيفيت بالا را توليد نموده است.
اين نمايشگرها در دو مدل تك منظوره (وزنه برداري ، كشتي، جودو ، كاراته و شنا و ...) و جند منظوره (هندبال ، والیبال ، بسکتبال ، فوتسال ، بدمینتون ، تنیس) توليد مي گردد و اين نمايشگرها داراي نشان دهنده :

 • مخفف اسامی یا ملیت تیم میزبان و مهمان
 • امتیازات تیمها
 • ساعت و تایمر
 • خطاهای فردی و تيمي
 • تایمر معکوس شمار با قابلیت نمایش تا دهم ثانیه در دقیقه پایانی مسابقه
 • تابلو روان جهت درج کلیه متون فارسی و لاتین
 • و ساير مشخصات كه طبق سفارش خريدار به ويژگيهاي فوق اضافه مي گردد


اسكوربرد چند منظوره

اسكوربرد تك منظوره

اسكوربرد تخصصي اسب سواري
اسکوربرد ورزشی LED اسکوربرد ورزشی اسکوربرد ورزشی

اسكوربرد هاي چند منظوره هوشمند

اسكوربرد چند منظوره هوشمند مدل I.U.S 800WS


مشخصات این اسکوربرد:

 • مخفف اسامی یا ملیت تیم میزبان و مهمان
 • امتیازات تیمها (سه رقمی) باقابلیت چشمک زن اتوماتیک و امتیاز تیم برنده درپایان هر گیم
 • ساعت و تایمرچهار رقمی باقابلیت تنظیم از 1 الی 90 دقیقه،باقابلیت نمایش دهم ثانیه در دقیقه پایانی
 • خطاهای فردی
 • خطاهای تیمی ( پنج خطا )
 • خطای 2 دقیقه دیسکالیفه هندبال به همراه داشتن ماتریس جهت نمایش شماره بازیکن خاطی
 • علامت نمایش سرویس در والیبال و فلشور در بسکتبال
 • تایم اوت یا تایم استراحت با توقف و ذخیره و شروع مجدد تایمر به صورت خودکار
 • ثبت امتیازات چهار ست قبل در والیبال
 • نشان دادن گیم درحال اجراء ( ست بازی ) به صورت شبکه ماتریسی
 • آلارم ( ملودی ) اعلام پایان زمان مسابقه یا هر زمان دلخواه دیگر
 • تابلوالکترونیکی پیامنما جهت درج کلیه متون فارسی و لاتین
 • ساعت عقربه ای میکروکنترلری هوشمند به صورت شبکهLED (محصول انحصاری)
 • هندبال،والیبال،بسکتبال،فوتسال،بدمینتون،تنیس

اسكوربرد چند منظوره هوشمند مدل I.U.S 800W


مشخصات این اسکوربرد:

 • مخفف اسامی یا ملیت تیم میزبان و مهمان
 • امتیازات تیمها (سه رقمی) باقابلیت چشمک زن اتوماتیک و امتیاز تیم برنده درپایان هر گیم
 • ساعت و تایمرچهار رقمی باقابلیت تنظیم از 1 الی 90 دقیقه،باقابلیت نمایش دهم ثانیه در دقیقه پایانی
 • خطاهای فردی
 • خطاهای تیمی ( پنج خطا )
 • خطای 2 دقیقه دیسکالیفه هندبال به همراه داشتن ماتریس جهت نمایش شماره بازیکن خاطی
 • علامت نمایش سرویس در والیبال و فلشور در بسکتبال
 • تایم اوت یا تایم استراحت با توقف و ذخیره و شروع مجدد تایمر به صورت خودکار
 • ثبت امتیازات چهار ست قبل در والیبال
 • نشان دادن گیم درحال اجراء ( ست بازی ) به صورت شبکه ماتریسی
 • آلارم ( ملودی ) اعلام پایان زمان مسابقه یا هر زمان دلخواه دیگر
 • تابلوالکترونیکی پیامنما جهت درج کلیه متون فارسی و لاتین
 • هندبال،والیبال،بسکتبال،فوتسال،بدمینتون،تنیس

اسكوربرد چند منظوره هوشمند مدل I.U.S 400WS


مشخصات این اسکوربرد:

 • مخفف اسامی یا ملیت تیم میزبان و مهمان
 • امتیازات تیمها (سه رقمی) باقابلیت چشمک زن اتوماتیک و امتیاز تیم برنده درپایان هر گیم
 • ساعت و تایمرچهار رقمی باقابلیت تنظیم از 1 الی 90 دقیقه،باقابلیت نمایش دهم ثانیه در دقیقه پایانی
 • خطاهای فردی
 • خطاهای تیمی ( پنج خطا )
 • علامت نمایش سرویس در والیبال و فلشور در بسکتبال
 • تایم اوت یا تایم استراحت با توقف و ذخیره و شروع مجدد تایمر به صورت خودکار
 • ثبت امتیازات چهار ست قبل در والیبال
 • نشان دادن گیم درحال اجراء ( ست بازی ) به صورت شبکه ماتریسی
 • آلارم ( ملودی ) اعلام پایان زمان مسابقه یا هر زمان دلخواه دیگر
 • تابلوالکترونیکی پیامنما جهت درج کلیه متون فارسی و لاتین
 • ساعت عقربه ای میکروکنترلری هوشمند به صورت شبکهLED ( محصول انحصاری )
 • هندبال،والیبال،بسکتبال،فوتسال،بدمینتون،تنیس

اسكوربرد چند منظوره هوشمند مدل I.U.S 400W


مشخصات این اسکوربرد:

 • مخفف اسامی یا ملیت تیم میزبان و مهمان
 • امتیازات تیمها (سه رقمی) باقابلیت چشمک زن اتوماتیک و امتیاز تیم برنده درپایان هر گیم
 • ساعت و تایمرچهار رقمی باقابلیت تنظیم از 1 الی 90 دقیقه،باقابلیت نمایش دهم ثانیه در دقیقه پایانی
 • خطاهای فردی
 • خطاهای تیمی ( پنج خطا )
 • علامت نمایش سرویس در والیبال و فلشور در بسکتبال
 • تایم اوت یا تایم استراحت با توقف و ذخیره و شروع مجدد تایمر به صورت خودکار
 • ثبت امتیازات چهار ست قبل در والیبال
 • نشان دادن گیم درحال اجراء ( ست بازی ) به صورت شبکه ماتریسی
 • آلارم ( ملودی ) اعلام پایان زمان مسابقه یا هر زمان دلخواه دیگر
 • تابلوالکترونیکی پیامنما جهت درج کلیه متون فارسی و لاتین
 • هندبال،والیبال،بسکتبال،فوتسال،بدمینتون،تنیس

اسكوربرد چند منظوره هوشمند مدل I.U.S 400


مشخصات این اسکوربرد:

 • مخفف اسامی یا ملیت تیم میزبان و مهمان
 • امتیازات تیمها (سه رقمی) باقابلیت چشمک زن اتوماتیک و امتیاز تیم برنده درپایان هر گیم
 • ساعت و تایمرچهار رقمی باقابلیت تنظیم از 1 الی 90 دقیقه،باقابلیت نمایش دهم ثانیه در دقیقه پایانی
 • خطاهای فردی
 • خطاهای تیمی ( پنج خطا )
 • علامت نمایش سرویس در والیبال و فلشور در بسکتبال
 • تایم اوت یا تایم استراحت با توقف و ذخیره و شروع مجدد تایمر به صورت خودکار
 • ثبت امتیازات چهار ست قبل در والیبال
 • نشان دادن گیم درحال اجراء ( ست بازی ) به صورت شبکه ماتریسی
 • لارم ( ملودی ) اعلام پایان زمان مسابقه یا هر زمان دلخواه دیگر
 • هندبال،والیبال،بسکتبال،فوتسال،بدمینتون،تنیس

اسكوربرد چند منظوره هوشمند مدل I.U.S 240W


مشخصات این اسکوربرد:

 • مخفف اسامی یا ملیت تیم میزبان و مهمان
 • امتیازات تیمها (سه رقمی) باقابلیت چشمک زن اتوماتیک و امتیاز تیم برنده درپایان هر گیم
 • ساعت و تایمرچهار رقمی باقابلیت تنظیم از 1 الی 90 دقیقه،باقابلیت نمایش دهم ثانیه در دقیقه پایانی
 • خطاهای فردی
 • خطاهای تیمی ( پنج خطا )
 • علامت نمایش سرویس در والیبال و فلشور در بسکتبال
 • تایم اوت یا تایم استراحت با توقف و ذخیره و شروع مجدد تایمر به صورت خودکار
 • نشان دادن گیم درحال اجراء ( ست بازی ) به صورت شبکه ماتریسی
 • آلارم ( ملودی ) اعلام پایان زمان مسابقه یا هر زمان دلخواه دیگر
 • تابلوالکترونیکی پیامنما جهت درج کلیه متون فارسی و لاتین
 • هندبال،والیبال،بسکتبال،فوتسال،بدمینتون،تنیس

اسكوربرد چند منظوره هوشمند مدل I.U.S 240


مشخصات این اسکوربرد:

 • مخفف اسامی یا ملیت تیم میزبان و مهمان
 • امتیازات تیمها (سه رقمی) باقابلیت چشمک زن اتوماتیک و امتیاز تیم برنده درپایان هر گیم
 • ساعت و تایمرچهار رقمی باقابلیت تنظیم از 1 الی 90 دقیقه،باقابلیت نمایش دهم ثانیه در دقیقه پایانی
 • خطاهای فردی
 • خطاهای تیمی ( پنج خطا )
 • علامت نمایش سرویس در والیبال و فلشور در بسکتبال
 • تایم اوت یا تایم استراحت با توقف و ذخیره و شروع مجدد تایمر به صورت خودکار
 • نشان دادن گیم درحال اجراء ( ست بازی ) به صورت شبکه ماتریسی
 • لارم ( ملودی ) اعلام پایان زمان مسابقه یا هر زمان دلخواه دیگر
 • هندبال،والیبال،بسکتبال،فوتسال،بدمینتون،تنیس

اسكوربرد چند منظوره هوشمند مدل I.U.S 160W


مشخصات این اسکوربرد:

 • امتیازات تیمها (سه رقمی) باقابلیت چشمک زن اتوماتیک و امتیاز تیم برنده درپایان هر گیم
 • ساعت و تایمرچهار رقمی باقابلیت تنظیم از 1 الی 90 دقیقه،باقابلیت نمایش دهم ثانیه در دقیقه پایانی
 • خطاهای فردی
 • خطاهای تیمی ( پنج خطا )
 • علامت نمایش سرویس در والیبال و فلشور در بسکتبال
 • تایم اوت یا تایم استراحت با توقف و ذخیره و شروع مجدد تایمر به صورت خودکار
 • نشان دادن گیم درحال اجراء ( ست بازی ) به صورت شبکه ماتریسی
 • آلارم ( ملودی ) اعلام پایان زمان مسابقه یا هر زمان دلخواه دیگر
 • تابلوالکترونیکی پیامنما جهت درج کلیه متون فارسی و لاتین
 • هندبال،والیبال،بسکتبال،فوتسال،بدمینتون،تنیس

اسكوربرد چند منظوره هوشمند مدل I.U.S 160


مشخصات این اسکوربرد:

 • امتیازات تیمها (سه رقمی) باقابلیت چشمک زن اتوماتیک و امتیاز تیم برنده درپایان هر گیم
 • ساعت و تایمرچهار رقمی باقابلیت تنظیم از 1 الی 90 دقیقه،باقابلیت نمایش دهم ثانیه در دقیقه پایانی
 • خطاهای فردی
 • خطاهای تیمی ( پنج خطا )
 • علامت نمایش سرویس در والیبال و فلشور در بسکتبال
 • تایم اوت یا تایم استراحت با توقف و ذخیره و شروع مجدد تایمر به صورت خودکار
 • نشان دادن گیم درحال اجراء ( ست بازی ) به صورت شبکه ماتریسی
 • آلارم ( ملودی ) اعلام پایان زمان مسابقه یا هر زمان دلخواه دیگر
 • هندبال،والیبال،بسکتبال،فوتسال،بدمینتون،تنیس

اسكوربرد چند منظوره هوشمند مدل I.U.S 120W


مشخصات این اسکوربرد:

 • امتیازات تیمها (سه رقمی) باقابلیت چشمک زن اتوماتیک و امتیاز تیم برنده درپایان هر گیم
 • ساعت و تایمرچهار رقمی باقابلیت تنظیم از 1 الی 90 دقیقه،باقابلیت نمایش دهم ثانیه در دقیقه پایانی
 • خطاهای فردی
 • خطاهای تیمی ( پنج خطا )
 • علامت نمایش سرویس در والیبال و فلشور در بسکتبال
 • تایم اوت یا تایم استراحت با توقف و ذخیره و شروع مجدد تایمر به صورت خودکار
 • نشان دادن گیم درحال اجراء ( ست بازی ) به صورت شبکه ماتریسی
 • آلارم ( ملودی ) اعلام پایان زمان مسابقه یا هر زمان دلخواه دیگر
 • تابلوالکترونیکی پیامنما جهت درج کلیه متون فارسی و لاتین
 • هندبال،والیبال،بسکتبال،فوتسال،بدمینتون،تنیس

اسكوربرد چند منظوره هوشمند مدل I.U.S 120


مشخصات این اسکوربرد:

 • امتیازات تیمها (سه رقمی) باقابلیت چشمک زن اتوماتیک و امتیاز تیم برنده درپایان هر گیم
 • ساعت و تایمرچهار رقمی باقابلیت تنظیم از 1 الی 90 دقیقه،باقابلیت نمایش دهم ثانیه در دقیقه پایانی
 • خطاهای فردی
 • علامت نمایش سرویس در والیبال و فلشور در بسکتبال
 • تایم اوت یا تایم استراحت با توقف و ذخیره و شروع مجدد تایمر به صورت خودکار
 • نشان دادن گیم درحال اجراء ( ست بازی ) به صورت شبکه ماتریسی
 • آلارم ( ملودی ) اعلام پایان زمان مسابقه یا هر زمان دلخواه دیگر
 • هندبال،والیبال،بسکتبال،فوتسال،بدمینتون،تنیس

اسكوربرد چند منظوره هوشمند مدل I.U.S 150


مشخصات این اسکوربرد:

 • امتیازات تیمها (سه رقمی) باقابلیت چشمک زن اتوماتیک و امتیاز تیم برنده درپایان هر گیم
 • ساعت و تایمرچهار رقمی باقابلیت تنظیم از 1 الی 90 دقیقه،باقابلیت نمایش دهم ثانیه در دقیقه پایانی
 • خطاهای فردی
 • خطاهای تیمی ( پنج خطا )
 • علامت نمایش سرویس در والیبال و فلشور در بسکتبال
 • تایم اوت یا تایم استراحت با توقف و ذخیره و شروع مجدد تایمر به صورت خودکار
 • نشان دادن گیم درحال اجراء ( ست بازی ) به صورت شبکه ماتریسی
 • آلارم ( ملودی ) اعلام پایان زمان مسابقه یا هر زمان دلخواه دیگر
 • هندبال،والیبال،بسکتبال،فوتسال،بدمینتون،تنیس

اسكوربرد هاي تك منظوره

اسكوربرد تك منظوره مدل تخصصي كشتيI.S.R170W


مشخصات این اسکوربرد:

 • ثبت مخفف ملیت کشتی گیران (سه حرف)
 • نمایش امتیازات با قابلیت چشمک زن اتوماتیک امتیازگشتی گیربرنده درپایان هرراند
 • نمایش خطاهای کشتی گیران (نمایش اخطارهای دریافتی توسط کشتی گیران)
 • نمایش وزن ( کلاس ) کشتی گیران
 • تایمر معکوس شمار با قابلیت نمایش تا دهم ثانیه در دقیقه پایانی مسابقه
 • نمایش زمان استراحت
 • نمایش شماره بازی ( گیم )
 • ملودی اعلام پایان زمان هر راند یا هر زمان دلخواه دیگر
 • تابلو به صورت يك رو و دو رو قابل طراحي مي باشد
 • قابل طراحی به صورت رومیزی و چرخ دار
 • تابلو الکترونیکی پیام نما ( ست ماتریس پیام نما )

اسكوربرد تك منظوره مدل تخصصي كشتي I.S.R170


مشخصات این اسکوربرد:

 • ثبت مخفف ملیت کشتی گیران (سه حرف)
 • نمایش امتیازات با قابلیت چشمک زن اتوماتیک امتیازگشتی گیربرنده درپایان هرراند
 • نمایش خطاهای کشتی گیران (نمایش اخطارهای دریافتی توسط کشتی گیران)
 • نمایش وزن ( کلاس ) کشتی گیران
 • تایمر معکوس شمار با قابلیت نمایش تا دهم ثانیه در دقیقه پایانی مسابقه
 • نمایش زمان استراحت
 • نمایش شماره بازی ( گیم )
 • ملودی اعلام پایان زمان هر راند یا هر زمان دلخواه دیگر
 • تابلو به صورت يك رو و دو رو قابل طراحي مي باشد
 • قابل طراحی به صورت رومیزی و چرخ دار

اسكوربرد تك منظوره مدل تخصصي وزنه برداري I.S.H140W


مشخصات این اسکوربرد:

 • مخفف ملیت وزنه بردار
 • تایمر قابل تنظیم
 • زنگ پایان وقت
 • چراغهای داوری ( سه چراغ سفید و سه چراغ قرمز )
 • تابلو الکترونیکی پیام نما ( ست ماتریس پیام نما ) برای ثبت نام و ملیت و مشخصات وزنه بردار به صورت روان و نوشتن هر گونه پیام خوش آمدگویی و تبلیغ و ...
 • کلاس وزنه برداری
 • تعداد دفعات ( مرتبه )
 • بوق اخطار ، 30 ثانیه قبل از اتمام وقت
 • وزن قابل طراحی به دو صورت ، ( چرخدار وثابت )

اسكوربرد تك منظوره مدل تخصصي وزنه برداري I.S.H110


مشخصات این اسکوربرد:

 • تایمر قابل تنظیم
 • زنگ پایان وقت
 • چراغهای داوری ( سه چراغ سفید و سه چراغ قرمز )
 • کلاس وزنه برداری
 • تعداد دفعات ( مرتبه )
 • بوق اخطار ، 30 ثانیه قبل از اتمام وقت
 • وزن قابل طراحی به دو صورت ، ( چرخدار وثابت )

اسكوربرد تك منظوره مدل تخصصي وزنه برداري I.S.H70


مشخصات این اسکوربرد:

 • تایمر قابل تنظیم
 • زنگ پایان وقت
 • چراغهای داوری ( سه چراغ سفید و سه چراغ قرمز )
 • کلاس وزنه برداری
 • تعداد دفعات ( مرتبه )
 • بوق اخطار ، 30 ثانیه قبل از اتمام وقت
 • وزن قابل طراحی به دو صورت ، ( چرخدار وثابت )

اسكوربرد تك منظوره مدل تخصصي كاراته I.S.K


مشخصات این اسکوربرد:

 • تايمر
 • امتيازات دو طرف
 • خطاهاي C1
 • خطاهاي C2
 • خطاي KK
 • خطاي S
 • خطا به صورت چرخ دار و رومیزی

اسكوربرد تك منظوره مدل تخصصي جودو I.S.J


مشخصات این اسکوربرد:

 • امتيازات
 • خطاها
 • کلاس جودو
 • زمان مسابقه
 • زمان خاک
 • خطا به صورت چرخ دار و رومیزی

اسكوربرد تك منظوره مدل تخصصي شنا I.S.S


مشخصات این اسکوربرد:

 • نمایشگر پیام نما
 • شماره شناگر
 • اسامی شناگران
 • مخفف ملیت شناگران
 • رکورد شناگران ( دقیقه ، ثانیه ، صدم ثانی)
 • رکورد کشوری ( دقیقه ، ثانیه ، صدم ثانیه )
 • رکورد المپیک ( دقیقه ، ثانیه ، صدم ثانیه)

اسكوربرد تخصصي سوار كاري ( این اسکوربرد برای اولین بار در گروه صنعتی SSCO طراحی و ساخته شده و بدون نمونه مشابه خارجي ميباشد )

مشخصات :

قابلیت پخش زمان مسابقه به صورت فارسی و لاتین به دو حالت up conter و down conter با فونت های مختلف و اندازه دلخواه ، تعداد خطای سوار کار که خطاهای موانع توسط داور از طریق ریموت کنترل و خطاهای زمانی توسط نرم افزار اسکوربرد محاسبه شده و نمایش داده میشود مهمترین آیتم که در اسکوربرد حایز اهمیت است رنکینگ میباشد که نرم افزار با توجه به زمان سپری شده و تعداد خطاهای رخ داده محاسبه کرده و در پنجره ای از اسکوربرد به صورت یک عدد دو رقمی نمایش میدهد این اسکوربرد توسط یک نرم افزار بسیار هوشمند کنترل میشود. اسامی سوارکاران به همراه نام اسب آنها قبل از شروع مسابقه وارد نرم افزار شده و برروی تابلو نمایش داده میشود.
لحظه ورود سوار کار از گیت ورودی و همچنین خروج آن توسط سنسور با دقت بالا تشخیص داده میشود و به صورت وایرلس (بیسیم) و کد شده به اسکوربرد ارسال میگردد.
کلیه اطلاعات سوارکار اعم از ردیف ، اسم سوارکار ، نام اسب ، تعداد خطاها ، زمان و رنکینگ به صورت دسته بندی شده و مرتب شده بر اساس رنکینگ در خروجی نرم افزار ظاهر شده و قابل چاپ شدن میباشد. ضمنا در این نوع اسکوربردها میتوان علاوه بر اطلاعات فوق پیامهایی از قبیل خوش آمد گویی ، قوانین مسابقه ، اخطارها ، اطلاع رسانی و غیره نمایش داد.

اسکوربرد ورزشی اسکوربرد ورزشی