برآورد هزینه پکیج برق خورشیدی


با ورود تجهیزات مورد استفاده هزینه تمام شده راه اندازی برق خورشیدی را محاسبه کنید.

مشاهده هزینه پکیج در این قسمت:


از این قسمت تجهیزات مورد استفاده و مقدار کارکرد در طول روز را وارد نمایید

تلويزيون ال سی دی 38 اینچ با توان مصرفی 100 وات

مقدار کارکرد در طول روز بر حسب ساعت

- $3 AUD per unit

یخچال با توان مصرفی 200 وات

>> با توجه به اینکه یخچال در هر 24 ساعت به طور تقریبی 8 ساعت روشن می باشد. لذا در محاسبه کارکرد ، توان مصرفی یخچال در هر ساعت مقدار 67 وات لحاظ می شود.

مقدار کارکرد در طول روز بر حسب ساعت

- $3 AUD per unit

لامپ ال ای دی با توان مصرفی 11 وات

مقدار کارکرد در طول روز بر حسب ساعت

- $3 AUD per unit

فن DC با توان مصرفی 15 وات

مقدار کارکرد در طول روز بر حسب ساعت

- $3 AUD per unit

کامپیوتر ال سی دی با توان مصرفی 200 وات

مقدار کارکرد در طول روز بر حسب ساعت

- $3 AUD per unit

پمپ آب با توان مصرفی 200 وات

مقدار کارکرد در طول روز بر حسب ساعت

- $3 AUD per unit

ماشین لباس شویی با توان مصرفی 300 وات

مقدار کارکرد در طول روز بر حسب ساعت

- $3 AUD per unit

وسایل اضافی دیگر ( مثل چرخ گوشت ، آبمیوه گیری و ... )

مقدار کارکرد در طول روز بر حسب ساعت

- $3 AUD per unit