تامين برق دانشگاه علم و صنعت - واحد دماوند با استفاده از انرژی پاک خورشيدی

به درخواست دانشگاه علم و صنعت ايران ، ساختمان آموزشی واحد دماوند اين دانشگاه توسط گروه صنعتي ssco با استفاده از انرژی پاک خورشيد روشن شد.

 گفتنی است يکی از راهکارها برای تامين برق اين ساختمان، اشتراك از اداره برق و يا  اخذ برق ازساختمان­های مجاور بود که با توجه به فاصله طولانی تا نزديکترين مكان، ازلحاظ فنی و اقتصادی غيرمنطقی بود .پس از بررسي­های کارشناسی،  سريعترين و اقتصادي­ترين شيوه تامين برق برای ساختمان آموزشی احداث شده درشهرستان دماوند انرژی خورشيدی تشخيص داده شد كه اين تجهيزات توسط گروه صنعتي ssco نصب و راه اندازي گرديد.


تاریخ انتشار : 20 مرداد 1393