طراحی و تولید و نصب اولین نمایشگر انعطاف پذیر منحنی در ایران به ابعاد 250 متر مربع

تلویزیون شهری منحنی جدید منعطف تلویزیون شهری منحنی
تلویزیون شهری منحنی ssco تلویزیون شهری منحنی


تاریخ انتشار : 20 بهمن ماه 1394